Condicions generals

There are no translations available.

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE
Tot usuari que desitgi accedir a la contractació del servei primer ha de llegir i acceptar les Condicions Generals del Contracte i Servei que es detallen a continuació.

INFORMACIÓ GENERAL
Les presents condicions Generals del Contracte i Servei suposen la regulació general dels serveis prestats per Parking Cufí (nom comercial per l’activitat de serveis d’aparcament que desenvolupa l’entitat Ceràmiques Cufí, S.C.), constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual.

1) OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte té per objecte regular les condicions generals de prestació dels serveis oferts per Pàrking Cufí mitjançant el portal web www.parkingcufi.com (d'ara endavant, el "PORTAL”).
Els serveis que s’ofereixen són la guàrdia i custòdia del vehicle, així com el transport dels clients de l’aparcament a la terminal de l’aeroport, tant en l’anada com en la tornada.
La tarificació es computarà per períodes de 24 hores a partir del mateix dia d’accés a l’aparcament.
Aquests serveis seran contractats pels clients directament, bé efectuant la reserva des del PORTAL, o bé efectuant la reserva per via telefònica.

2) IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS
Les presents condicions Generals del Contracte i Servei ofert per Parking Cufí són subscrites d'una part, per l'entitat Ceràmiques Cufí, SC, proveïda de NIF: J17459892 amb domicili a Crta. Aeroport, 22, 17185 Vilobí d’Onyar (Girona).
I, d'una altra part, el client (d'ara endavant, el "CLIENT"), persona física que ha pogut realitzar la reserva per diferents mitjans, i que cedeix la responsabilitat del vehicle a Parking Cufí en el moment de formalitzar el contracte. Els clients que realitzin la reserva a través del PORTAL seran responsables de la introducció de les seves pròpies dades i la responsabilitat sobre l'autenticitat de les mateixes correspondrà, directa i exclusivament a ells mateixos.
El client haurà de comprovar totes les dades que apareixen en el resguard que se li entrega en el moment de dipositar el vehicle i informar de qualsevol error en les mateixes, una vegada se li faci lliurament del resguard, el client estarà donant per bones totes les dades que hi apareguin i será responsabilitat seva qualsevol dany i perjudici que pogués implicar a Parking Cufí, o un tercer, que sigui conseqüència d'un error en aquestes dades.

3) CONDICIONS D'ÚS I RESPONSABILITATS
El CLIENT certifica en tot moment que està capacitat per concedir a Parking Cufí la responsabilitat del vehicle en tot moment mentre duri el servei, quedant sota la seva responsabilitat el fet de respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a Parking Cufí o a un tercer per la manca d’aquesta capacitat.
El CLIENT certifica que en la durada del servei, i mentre el vehicle es troba sota responsabilitat de Pàrking Cufí, el vehicle compleix amb tots els aspectes legals sota el marc de la legislació espanyola. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació queda sota la seva responsabilitat el fet de respondre pels possibles danys i perjudicis que es poguessin produir a Parking Cufí o a un tercer.
Està prohibit accedir a l’aparcament portant substàncies nocives o perilloses, essent l’usuari responsable dels possibles danys ocasionats.
Parking Cufí és responsable del seu vehicle des del moment de la seva recepció fins al moment de la seva devolució.
El CLIENT autoritza els desplaçaments i quantes accions siguin necessàries per poder realitzar aquest servei, sempre i quan deixi les claus del vehicle, fet que es farà constar expressament.
En cas que per part del CLIENT es lliuressin les claus del vehicle, aquest fet es farà constar de forma expressa.

4) RECOLLIDA
Pàrking Cufí no serà responsable dels retards que es puguin provocar als clients per l'espera en la recepció del vehicle, pel temps en la formalització del contracte o per l'espera en la devolució del vehicle, que puguin ocasionar danys o perjudicis als clients, per tant en declina tota responsabilitat. Els clients han de tenir en compte que han d'arribar amb un marge suficient per poder realitzar totes les operacions amb Parking Cufí sense que aquestes puguin suposar un perjudici per a ells.

5) ASSEGURANÇA
L'estada del seu vehicle està coberta per la nostra assegurança de danys i responsabilitat civil d'acord amb la llei de guarda i custòdia d'aparcaments 40/2002.
En aquesta pòlissa queden exclosos els danys causats per inclemències meteorològiques, tret que aquesta zona quedi declarada com a zona catastròfica, en aquest cas es tramitarà a través del Consorci d'Assegurances.
En els danys per robatori, queden exclosos tots aquells accessoris del vehicle que no formin part fixa o inseparable del mateix. Per tant, l'empresa no està obligada a responsabilitzar-se de:
Robatori de CD`s.
Robatori de telèfons mòbils.
Robatori de documentació del vehicle.
Robatori de roba, bosses o qualsevol altre objecte que l'usuari hagi deixat en el vehicle.
En cas de danys en el vehicle, si el client no espera en la recepció del vehicle per Parking Cufí a la realització de l’informe de danys, donarà per vàlid el realitzat pel nostre personal. L’informe de danys i el CFEV (Certificat Fotogràfic de l'Estat del Vehicle) es realitzaran en les instal•lacions de Parking Cufí.

6) DEVOLUCIÓ
A causa de la concentració d'ones electromagnètiques i radiofreqüències a la zona aeroportuària i estacions de tren no ens fem responsables del mal funcionament de GPS, claus i comandaments de cotxes, alarmes, immobilitzadors i altres dispositius electrònics.
Després de la retirada del vehicle per part del CLIENT, Pàrking Cufí no admet reclamacions en relació a l'estat del vehicle, dels serveis extres realitzats i del pagament en metàl•lic, no obstant això, en el nostre afany per oferir al client el millor servei, qualsevol dubte serà atès per correu electrònic a l’adreça Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , trucant al telèfon 696823630 o per correu ordinari a Pàrking Cufí, Crta. Aeroport, 22, 17185 Vilobí d’Onyar (Girona).

7) IDIOMES
Les presents Condicions del Contracte i Servei s'ofereixen en idiomes català i espanyol. Parking Cufí no es fa responsable d'aquells danys o perjudicis que poguessin ocasionar al CLIENT o a tercer per la no compressió de les mateixes.

8) VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE RESERVA COM A PROVA D'ACCEPTACIÓ
Ambdues parts declaren expressament que la realització i acceptació de la reserva pel CLIENT, i la posterior acceptació de la reserva per Parking Cufí suposa l'acceptació íntegra i expressa d'aquestes condicions generals.

9) PAGAMENT
Parking Cufí cobrarà al CLIENT per la prestació del servei les tarifes vigents a cada moment al PORTAL i que apareixeran una vegada seleccionades les dates, horari, lloc i servei corresponent. Una vegada que es formalitzi la reserva aquesta quedarà a la base de dades de Parking Cufí, amb l'import assignat, enviant una còpia al SOL•LICITANT de la mateixa. El pagament del servei d’aparcament es realitzarà en el moment del dipòsit del vehicle. Els canvis en el servei que es poguessin ocasionar, com poden ser ampliacions d'estada o contractació d'altres serveis, seran cobrats separadament al CLIENT en el moment de la devolució del seu vehicle.

10) POLÍTICA DE CANCEL•LACIÓ I DEVOLUCIÓ
Al prenedor de la reserva (SOL•LICITANT) no se li aplicarà cap tipus de càrrec per la cancel•lació de la mateixa, però se li podrà denegar la capacitat de realitzar noves reserves si Parking Cufí considera que està fent un ús inadequat del servei.

11) LLEI APLICABLE I SUBMISSIÓ JURISDICCIONAL
Les presents condicions estan redactades en idiomes espanyol i català, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als Tribunals i Jutjats de Girona (Espanya) i els seus superiors jeràrquics.

12) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Als efectes del que es disposa en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que vostè ens faciliti durant el seu procés de registre, o un moment posterior, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal mantingut sota la responsabilitat de Parking Cufí. La finalitat del fitxer és la gestió dels seus usuaris, la prestació dels serveis als quals vostè pot accedir a través de la nostra pàgina Web, la realització de les reserves, la formalització del contracte, l'obtenció d'estadístiques diverses i la realització d'estudis de mercat. Així mateix, i únicament per al cas que vostè així ho hagi autoritzat durant el seu procés de registre al PORTAL, aquestes dades podran ser utilitzades per a l'enviament per part de Parking Cufí, de publicitat i informació de Parking Cufí o de tercers amb els quals Parking Cufí hagi subscrit els corresponents acords per oferir-los, com ara promocions especials, actualitzacions, novetats i altres ofertes comercials relacionades amb el sector de viatges i serveis associats, que considerem puguin resultar del seu interès. Parking Cufí li informa que té dret a accedir, rectificar, cancel•lar i actualitzar les seves dades de caràcter personal, així com a oposar-se al tractament de les mateixes de conformitat al que es disposa en la normativa aplicable, mitjançant l'enviament d'una carta dirigida a: Parking Cufí, Crta. Aeroport, 22, 17185 Vilobí d’Onyar (Girona).